App Name 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤 v2.08
Genre Casino, Games
Size41.3 MB
Latest Version2.08
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-12-13
Rating
Installs10,000+

Description of 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤

♠ 지금 쿠폰창에 ‘play’를 입력하면 비서 뽑기권을 드립니다! ♠

모바일에서 즐길 수 있는 짜릿한 포커 게임!
박진감, 쾌감, 몰입감, 긴장감, 현장감, 그리고 플레이 포커만의 아주 특별한 볼륨감까지 당신의 육감을 만족시켜주는 최고의 선택!

◆ 빠른 레이스의 박진감!
지루할 틈없이 빠르게 진행되는 승부의 연속! 멈출수 없는 7포커의 박진감 넘치는 재미를 만나보세요.

◆ 스릴 넘치는 베팅 쾌감!
카드가 오픈될수록 고조되는 레이즈의 향연! 텍사스 홀덤의 짜릿한 맥스 베팅을 즐겨보세요.

◆ 판을 읽어가는 몰입감!
뱅커에 하나~ 플레이어에 하나, 출목표의 리듬에 집중해 보세요. 리듬이 이어지는 순간! 바카라의 몰입감은 배가 됩니다,

◆ 예측 불허의 긴장감!
아침부터 저녁까지 계속되는 치열한 심리전부터 멀티 전략의 즐거움까지 바둑이와 하이로우를 통해 베팅의 진수를 느껴보세요.

◆ 실제 그 이상의 현장감!
대박 팡팡 슬롯! 100% 당첨 룰렛! 언제 어디서나, 오프라인 현장의 감동과 재미를 원클릭으로 누리세요.

◆ 아찔한 비주얼의 볼륨감!
게임에 졌다고 상심하시 마세요. 당신을 응원해 줄 아주 특별한 비서들이 24시간 함께 합니다. 쉿~! 그녀들의 아찔한 볼륨감! 지금 확인하세요.

★플레이 포커 비서 화보★
때로는 아름답게~ 때로는 섹시하게~ 비키니부터 메이드까지 다양한 컨셉의 비서 화보가 계속 공개 됩니다.

짜릿한 모바일 포커 게임에 지금 참여하세요!

당신의 소중한 즐거움, 게임허브가 함께하겠습니다.

GameHub KOREA All rights reserved.

게임물 등급분류번호 : 상용화심의 2018.07.11 [CC-OM-180711-002]

연락처 : 02-544-8433

서울시 강남구 삼성로85길 26 V&S빌딩

사업자번호 680-86-00703

통신판매업 번호 : 제 2017-서울강남-02066 호
—-
개발자 연락처 :
07042098441
♠ Now, if you enter ‘play’ in the coupon window, you will be given a right to withdraw your secretary! ♠

An exciting poker game that you can enjoy on mobile!
It’s the best choice to satisfy your intuition from the excitement, pleasure, immersion, tension, sense of presence, and very special volume feeling of play poker only!

◆ The excitement of a fast race!
A series of fast-paced games without getting bored! Meet 7 unforgettable poker fun.

◆ thrilling betting pleasure!
Raise the feast of rising cards as the opening! Enjoy a thrilling Max bet at Texas Hold’em.

◆ Immersion feeling reading edition!
Focus on one banker, one on the player, and the rhythm of your goal. The moment the rhythm continues! The immersion feeling of Baccarat doubles,

◆ Unpredictable tension!
Feel the essence of your betting through intense psychology from the morning to the evening, and multi-strategy pleasure through the Go and HiRow.

More realistic sense ◆!
Slot! 100% winning roulette! Enjoy the excitement and fun of offline scene anytime, anywhere with one-click.

◆ A sense of volume of dizzy visuals!
Do not worry about losing the game. I have very special secretaries to support you for 24 hours. Shh! The sense of volume of their sore! Check it now.

★ Play Poker secretary picture ★
Sometimes beautiful ~ sometimes sexy ~ secretary pictures of various concepts from bikini to maid will be kept open to the public.

Join the exciting mobile poker game now!

Your precious pleasure, game hub will be together.

GameHub KOREA All rights reserved.

Game Classification Code: Commercialization Deliberation 2018.07.11 [CC-OM-180711-002]

Contact: 02-544-8433

Seoul, Gangnam-gu, Samsung road 85 Road 26 V & S Building

Business Number 680-86-00703

Telecommunication No .: 2017-Gangnam-02066 Seoul
1. 페이스북 로그인 개선

FAQ Download

플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤 có an toàn không?

Game 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 플레이 포커 - 포커,바둑이,하이로우,홀덤

JACK52

JACK52 31

Version 31

Developer

Uploaded 2021-06-05

Filesize 64.6 MB

Cute Casino Slots – Free Vegas Slot Machine Games!

Cute Casino Slots - Free Vegas Slot Machine Games! 2.02

Version 2.02

Developer

Uploaded 2020-06-06

Filesize 86.7 MB

Casino 42

Casino 42 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-08-12

Filesize 33.1 MB

เก้าเก TurnPro

เก้าเก TurnPro 10.15

Version 10.15

Developer

Uploaded 2021-08-07

Filesize 61.3 MB