App Name 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) v1.7.9
Genre Casino, Games
Size72.3 MB
Latest Version1.7.9
Get it On Xem trên Google Play
Update2017-12-02
Rating
Installs100,000+

Description of 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우)

최고의 승부사인 당신을 위한.

하이클래스 카지노 포커 게임!

포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우)
Poker Master

♠ 7 포커(poker)
– 변하지 않는 즐거움! 오리지널 ‘7포커(poker)’

♠ 로우바둑이
– 베팅의 묘미! ‘로우바둑이’

♠ 하이로우
– 마지막까지 방심할 수 없다! ‘하이로우’

♠ 원 아이드 잭
– 원하는 카드로 변하는 조커 카드(♠J, ♥J)가 주는 높은 메이드 기대감 ‘ 원 아이드 잭 ‘

♠ 1 vs 1 스피드 포커(poker)
– 라스베가스 최고 인기 게임 비디오 포커 방식 ‘ 1 vs 1 스피드 포커(poker) ‘

포커 게임을 보다 리얼하게, 카지노의 세계가 내 손안에서 펼쳐집니다.

♠ 777 베가스 슬롯
– 빠른 속도와 실감나는 그래픽! 내 손안에 라스베가스 슬롯
카지노에서 당기는 느낌 그대로 포커 마스터에서 즐기자.

♠ 아이템 선물
– 크게 땄으니 내가 쏜다! ‘ 아이템 선물 ‘

♠ 이모티콘 감정 표현
– 분하고 기쁜 상태를 표현하자.

포커 게임 플레이를 보다 풍요롭게! 다양한 게임 보상이 준비되어 있습니다.
♠출석 이벤트: 출석 하고 티켓 받고 777 베가스 슬롯(slot) 하고!
♠판수 이벤트: 매일매일 판수 채우고 티켓 받고!
♠타임 이벤트: 1시간마다 티켓 선물
♠등급 이벤트: 첫 고수 등극 시 칩 선물
♠랭킹 대전: 포카 고수임을 증명하는 랭킹 대전!
♠친구 초대: 친구 초대 하면 선물
♠추천인: 친구가 잭팟 당첨되면 나도 동일한 선물

[필수권한]
1. 통화(휴대전화 상태)
– 게임 실행 중 전화통화, 홈버튼을 통한 게임전환 시
게임상태를 유지하기 위하여, 기기의 상태 값을
확인하는 권한입니다.

2. 주소록
– 구글 로그인 이용시, 구글 계정 확인을 위해 필요한
권한입니다.

게임물 등급분류번호:
상용화 심의 2016.11.09( 제 CC-OM-170113-005호 )

——————————————————————————
개발자 연락처:
(주)폴리큐브
서울특별시 강남구 역삼로 235, 5층(역삼동, 위너스빌딩)
사업자등록번호: 211-86-77762
통신판매업 신고번호: 제 2004-서울 강남-1467호
—-
개발자 연락처 :
02-554-6295
seungbusa the best for you.

high-class casino poker games!

poker master (7 poker, Badugi low, high to low)
Poker Master

♠ 7 poker (poker)
   – unchanged fun! The original ‘7 Poker (poker)’

♠ low Badugi
   – The best part of the bet! “Low Badugi ‘

♠ high to low
   – bangsimhal not be the last! ‘High-Low’

♠ won Eyed Jack
   – Joker card turned into the desired card (♠ J, ♥ J) Made of high expectations that “One Eyed Jack”

♠ 1 vs 1 speed poker (poker)
   – Las Vegas most popular video poker game mode ‘1 vs 1 Speed ​​Poker (poker)’

A real poker games than the casinos of the world unfolds in my hand.

♠ 777 Vegas Slots
   – Fast and lifelike graphics! My hands Vegas Slots
     Pulling feeling at the casino just enjoy poker master.

♠ gift items
   – I’ve won big shoot! “Gift Items”

♠ emoticon emotions
   – Let’s express the minutes and good condition.

Enriching the game play more poker! The various games are ready to compensate.
♠ attend events: Getting attendance and ticket 777 Vegas slot (slot), and!
♠ event version number: version number being filled every day ticket!
♠ time event: ticket gifts every hour
♠ Rating Events: City crowned the first chips adhere gift
Ranking charged to prove that poker stick: ♠ ranking Match!
♠ Invite friends: When you invite your friends gifts
♠ referral: If I win the same jackpot friend gifts

Required Permissions
1. Call (phone state)
– when the game is switched through phone calls, home button during gameplay
In order to maintain the state of the game, the status of the device
The authority to make.

2. Book
– you need to log in to Google drive, check your Google account
The privileges.

Game Rating classification:
Commercialized Review 09.11.2016 (the CC-OM-170113-005 No.)

————————————————– —————————-
Developer Contact:
Ltd. Poly Cubes
In Gangnam-gu, Seoul reverse 235, five-layer (dong, Winners building)
Business Registration Number: 211-86-77762
Communications vendor registration number: No. No. 2004- -1467 Gangnam

[업데이트] 12/02 ▣ 서비스 안정화

FAQ Download

포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) có an toàn không?

Game 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 포커 마스터 (7포커, 로우바둑이, 하이로우)

Spider Solitaire – Best Classic Card Games

Spider Solitaire - Best Classic Card Games 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded 2020-05-21

Filesize 30.6 MB

Bau Cua Tom Ca 2017 1.0.6 APK Android

Bau Cua Tom Ca 2017 1.0.6

Version 1.0.6

Developer

Uploaded 2018-10-03

Filesize 15.1 MB

Chinese Chess – Chess Online 1.6 APK Android

Chinese Chess - Chess Online 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded 2018-10-28

Filesize 7.5 MB

Best Slots 3d

Best Slots 3d 0.4

Version 0.4

Developer

Uploaded 2021-03-03

Filesize 21.6 MB