App Name 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 v1.2.26.3
Genre Casino, Games
Size37.3 MB
Latest Version1.2.26.3
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-11-30
Rating
Installs50,000+

Description of 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

포커의 신 설치만 해도 아래 보상을 드립니다!
– 게임 머니 1조
– 게임머니 구매에 쓰이는 보석 11개
– 바카라, 슬롯, 화투점을 즐길 수 있는 크레딧 50개
– 최대 10조 골드를 무료로 드리는 한판복권 1장

가장 많은 카드 게임을 탑재된 포커의 신 하나면 충분!
– 7포커, 텍사스 홀덤, 바둑이, 2장 섯다, 3장 섯다, 슬롯, 바카라, 화투점 탑재
– 무제한 리필이 가능한 무료 포커 게임

복권, 잭팟, 미션 등 매일 진행되는 다양한 이벤트!
– 최대 300조의 상금! 족보만 맞아도 드리는 짜릿한 리얼잭팟과 38광땡로또
– 즉석복권의 긁는 재미! 최대 10조를 드리는 한판복권
– 1일 3회! 포커의 신에 접속만 해도 게임머니, 복권, 크레딧, 보석이 공짜
– 플레이하기만 해도 드리는 일일 미션 보상

* 안드로메다게임즈에는 한판맞고, 한판고스톱도 있습니다.
* 포커의 신은 한판포커, 섯다의 신의 후속작입니다.

※ 고객센터
전화번호 : 070-5167-6006
이메일 : cs.andromedagames@gmail.com

[게임물등급위원회 등급분류정보]
등급분류번호: 제 CC-OM-170926-003

▶ 필수적 접근권한

[외부저장소접근]업데이트 패치 데이터를 다운로드를 위해 권한허용이 필요합니다.

▶ 선택적 접근권한
연락처, 전화
– 문자 메시지 받기(SMS), SMS메시지 전송 및 보기 기능을 위해 필요합니다.
위치
– 상대 유저와 대전을 하기 위해 필요합니다.
—-
개발자 연락처 :
고객센터 070-5167-6006
We will reward you with just the new install of Poker!
 – Game Money 1 trillion
 – 11 gems used to buy game money
 – 50 credits to enjoy baccarat, slots, and fireworks
 – 1 piece of lottery ticket for free up to 10 trillion gold

Only if you are a gambler with the most card games!
  – 7 Poker, Texas Hold’em, Go, 2, 5, 3, 6, Slots, Baccarat, Fighting
  – Free poker game with unlimited refill

Lottery, Jackpot, Mission and more!
  – Up to 300 prizes! Real jackpot and 38 glittering lotto
  – The scratching fun of instant lottery! A lottery ticket with a maximum of 10 trillion won
  – Three times a day! Poker money, gaming money, lotteries, credits, jewelry
  – Daily Mission Rewards to play
 
* Andromeda Games has a bout, and there is also a boutique gostop.
* The god of poker is the sequel to the god of bingo poker.

※ Service center
 Phone: 070-5167-6006
 Email: cs.andromedagames@gmail.com

[Game Classification Committee Classification Information]
No Classification Code: Article CC-OM-170926-003

▶ Essential access rights

[External Storage Access] Update Permission is required to download patch data.
 

▶ Selective access rights
Contact, phone
– Required for receiving text messages (SMS), sending and viewing SMS messages.
location
– Needed to play against other players.

1. 버그 수정
1) 일부 기기에서 비정상 종료되는 버그 수정

FAQ Download

포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 có an toàn không?

Game 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 포커의 신 : 7포커, 섯다, 바카라, 홀덤, 바둑이, 슬롯

Lord of the Ocean™ Slot

Lord of the Ocean™ Slot 5.24.0

Version 5.24.0

Developer

Uploaded 2020-09-10

Filesize 68.5 MB

SHAKE IT UP! Dice Poker

SHAKE IT UP! Dice Poker 0.2.7

Version 0.2.7

Developer

Uploaded 2020-12-20

Filesize 149.3 MB

Neverland Casino Slots 2020 – Social Slots Games

Neverland Casino Slots 2020 - Social Slots Games 2.49.0

Version 2.49.0

Developer

Uploaded 2020-05-29

Filesize 97.4 MB

Cờ Tướng Khó Nhất – Co Tuong Offline Co Up Offline APK

Cờ Tướng Khó Nhất - Co Tuong Offline Co Up Offline 4.1.0

Version 4.1.0

Developer

Uploaded 2020-02-24

Filesize 27.6 MB