App Name 올스타포커
Genre Casino, Games
Size97.1 MB
Latest Version1.1.2.1
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-09-15
Rating
Installs10,000+

Description of 올스타포커

올스타포커 APK

 

Game bài đổi thưởng올스타포커 APK

 

Giới thiệu 올스타포커

 
♣ 게임 소개 ♣
당신만을 위한 특별한 게임들!
7포커, 하이로우, 로우바둑이, 홀덤, 바카라 까지!
언제 어디서든 간편하게 즐기는 나만의 카지노!

♥ 게임 특징 ♥
– 다양한 포커 게임과 카지노 게임을 한번에 즐기자!
– 푸짐한 보상의 끊임없는 이벤트!
– 매주 진행되는 대규모의 랭킹전!
– 화려한 이펙트와 애니메이션, 특별한 아바타까지!
– 오프라인 감성 그대로 모바일에서 즐기자

◆ 필수 권한 ◆
– 주소록 : 구글, 올스타 로그인등 간편 로그인 및 친구추가/등록 이용시 주소록 정보 기능을 사용
– 전화 : 기기의 상태값 확인
– 저장공간 : 게임 설치 및 업데이트 파일 저장, 게임 데이터 저장/ 읽어오기 권한 사용

※ 본 서비스는 안드로이드 6.0 미만 버전에 맞추어 개발되어 접근권한에 대한 동의여부를 개별적으로 선택할 수 없습니다. 그러나, 이에 따라 서비스 제공에 필수적인 접근권한만을 설정하고 있음을 알려드립니다.

[게임물 등급분류번호]
최초 심의 통과
제 CC-OM-200702-003호

[개발자 연락처]
02-6956-9916
서울시 송파구 법원로 128, SK V1 매트로시티
사업자 번호 : 737-86-01560
통신판매업 번호 : 제 2020-서울송파-3043호
—-
개발자 연락처 :
02-6956-9916

♣ Game introduction ♣
Special games just for you!
7 Poker, High Low, Low Baduki, Hold’em, Baccarat!
Your own casino to enjoy anytime, anywhere!

♥ Game features ♥
-Enjoy various poker games and casino games at once!
-Endless events of generous rewards!
-Large-scale ranking battles held every week!
-Gorgeous effects, animations, and even special avatars!
-Let’s enjoy offline feeling on mobile

◆ Required permissions ◆
-Address Book: Use the address book information function when using simple login and friend addition/registration such as Google and All-Star login.
-Phone: Check the device status
-Storage space: game installation and update file storage, game data storage/read permission use

※ This service is developed for versions below Android 6.0, so you cannot individually select whether to consent to access rights. However, we inform you that, accordingly, only access rights essential for service provision are set.

[Game product rating classification number]
First deliberation passed
CC-OM-200702-003

[Developer contact information]
02-6956-9916
SK V1 Metro City, 128 Beobwon-ro, Songpa-gu, Seoul
Business Number: 737-86-01560
Mail-order business number: 2020-Seoul Songpa-3043

 

Download APK

 
 
Tải APK (97.1 MB)

FAQ Download

올스타포커 có an toàn không?

Game 올스타포커 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 올스타포커 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 올스타포커 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 올스타포커

Casino Roulette

Casino Roulette

Version

Developer

Uploaded 2022-03-23

Filesize

Classic Solitaire Klondike – No Ads! Totally Free!

Classic Solitaire Klondike - No Ads! Totally Free! 1.91

Version 1.91

Developer

Uploaded 2020-04-16

Filesize 1.6 MB

Dani 拖拉机

Dani 拖拉机 2.4.1

Version 2.4.1

Developer

Uploaded 2021-02-01

Filesize 94.6 MB

[777Real]バジリスク~甲賀忍法帖~絆

[777Real]バジリスク~甲賀忍法帖~絆 1.0.2

Version 1.0.2

Developer

Uploaded 2021-01-27

Filesize 40.9 MB