App Name 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em
Genre Casino, Games
Size89.4 MB
Latest Version1.0.14.2
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-08-06
Rating
Installs50,000+

Description of 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em

엔포커(NPOKER) : Casino N Hold’em APK

 

Game bài đổi thưởng엔포커(NPOKER) : Casino N Hold’em APK

 

Giới thiệu 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold’em

 
■ 게임 소개 ■
Casino N Play!
당신의! 당신에 의한! 당신만을 위한! 특별한 카지노!!
카드 게임의 꽃! 7포커와 로우바둑이부터 카지노에서 즐길 수 있는 바카라, 블랙잭까지!!
언제 어디서든 당신의 운을 시험해 보세요!!

■ 게임 특징 ■
– 카드 게임과 카지노 게임을 한번에!!
– 수준 높은 당신만을 위한 다양한 일러스트!!
– 심장이 쪼이는 쫄~깃한 승부!
– 탁월한 선택을 한 당신을 위한 엔포커만의 이벤트!

■ 필수 권한 ■
– 주소록 : 구글, 페이스북등 간편 로그인 및 친구추가/등록 이용시 주소록 정보 기능을 사용
– 전화 : 기기의 상태값 확인
– 저장공간 : 게임 설치 및 업데이트 파일 저장, 게임 데이터 저장/ 읽어오기 권한 사용

※ 본 서비스는 안드로이드 6.0 미만 버전에 맞추어 개발되어 접근권한에 대한 동의여부를 개별적으로 선택할 수 없습니다. 그러나, 이에 따라 서비스 제공에 필수적인 접근권한만을 설정하고 있음을 알려드립니다.

[게임물 등급분류번호]
최초 심의 통과 2019.12.26 (제 CC-OM-19126-001호)

[개발자 연락처]
02-6233-8335
서울특별시 성동구 성수일로8길 5 1806호
사업자 번호 : 357-87-01094
통신판매업 번호 : 제2018-서울성동-1531호
—-
개발자 연락처 :
02-6233-8335
■ Game Introduction ■
Casino N Play!
Your! By you! Just for you! Special casino !!
Flower of card game! From 7 Poker and Row Go to Baccarat and Blackjack at Casino!
Try your luck anytime, anywhere !!

■ Game Features ■
-Card games and casino games at once!
-Various illustrations just for you high quality!
-Heart-pricking game!
-Enpoker’s event for you with excellent choice!

■ Required Permissions ■
-Address Book: Use the address book information function when using simple login and add / register friends such as Google and Facebook
-Phone: Check the status of the device
-Storage space: Save game installation and update files, use game data save / read permission

※ This service is developed for Android 6.0 and below, and you can’t choose whether to consent to access right. However, please note that we are setting only the necessary access rights for service provision.

[Game classification number]
First deliberation passed 2019.12.26 (No. CC-OM-19126-001)

[Developer contact]
02-6233-8335
No. 1806, Seongsuil-ro 8-gil, Seongdong-gu, Seoul
Business Number: 357-87-01094
Mail-order sales number: 2018-Seoul Seongdong-1531

 

Download APK

 
 
Tải APK (89.4 MB)

FAQ Download

엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em có an toàn không?

Game 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 엔포커(NPOKER) : Casino N Hold'em

Eredan Arena PVP

Eredan Arena PVP 3.2.52

Version 3.2.52

Developer

Uploaded 2021-02-11

Filesize 32.6 MB

360mobi Mộng Hoàng Cung

360mobi Mộng Hoàng Cung 1.2.1

Version 1.2.1

Developer

Uploaded 2020-06-04

Filesize 1.9 GB

Spin of Joy

Spin of Joy 5.8

Version 5.8

Developer

Uploaded 2021-10-17

Filesize 3.7 MB

Triple Emeralds Deluxe

Triple Emeralds Deluxe 3.853

Version 3.853

Developer

Uploaded 2020-12-09

Filesize 17.0 MB