App Name 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 v1.34.94
Genre Casino, Games
Size13.6 MB
Latest Version1.34.94
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-11-25
Rating
Installs500,000+

Description of 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

最刺激的娛樂玩法、最精緻的遊戲畫面、華麗的聲光效果讓您彷彿置身拉斯維加斯!

遊戲特色介紹:
○ 手機、PC、Web三端同步,走到哪玩到哪!
○ 真人視訊百家樂,零時差零距離即時玩。
○ 神秘四層JP彩金,不定時送出高額大獎,Free Games,Bonus領不完!
○ 多款遊藝場經典拉霸、老虎機、Slots,輕鬆上手!

*系統維護→每星期一 AM08:00~AM10:00

◎ 本軟體依中華民國遊戲軟體分級管理辦法分類為:輔導十二歲級。
◎ 遊戲以成年人為訴求對象。
◎ 遊戲不提供「現金交易賭博」,也沒有機會贏得現金或實體獎品。
◎ 在社交類遊戲中的練習狀況或成就,不代表日後在「現金交易賭博」中會獲得成功。
Play the most exciting entertainment, the most exquisite game screen, gorgeous sight and sound lets you feel like being 拉斯维加斯!

The game features introduced:
○ phone, PC, Web three-terminal synchronization, where are playing where!
○ live video baccarat, zero-day distance instant play.
○ JP mysterious four-color gold, from time to time send high awards, Free Games, Bonus collar endless!
○ variety of classic fairground of slot, slot machines, Slots, easy to get started!

* System Maintenance → every Monday AM08: 00 ~ AM10: 00

◎ This software sorted by game software ROC hierarchical management approach are: counseling twelve levels.
◎ game appealing to adults.
◎ game does not provide a “Gambling cash transactions”, there is no chance to win cash prizes or entity.
◎ practice status or social class achievements in the game, does not mean that in the future “gambling cash transaction” will be successful.
系統優化

FAQ Download

至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 có an toàn không?

Game 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 至尊娛樂城 - 視訊百家樂、拉霸、老虎機、麻將、德州撲克、小瑪莉

Spin Vegas Slots: VIP Casino and Scratchers

Spin Vegas Slots: VIP Casino and Scratchers 3.84

Version 3.84

Developer

Uploaded 2020-08-27

Filesize 11.8 MB

Texas Holdem – Poker Series 1.0.7 APK Android

Texas Holdem - Poker Series 1.0.7

Version 1.0.7

Developer

Uploaded 2018-10-28

Filesize 9.4 MB

Hyper Pusher

Hyper Pusher 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2021-01-11

Filesize 41.2 MB

Golf Solitaire Tournament: Fun & Free Card Game

Golf Solitaire Tournament: Fun & Free Card Game 2.26.3968

Version 2.26.3968

Developer

Uploaded 2020-06-04

Filesize 72.3 MB