App Name 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯 v2.7
Genre Arcade, Games
Size25.9 MB
Latest Version2.7
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-10-09
Rating10.0
Installs50,000+

Description of 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯

【游戏特色】
▼超爽爆机体验,完美复刻街机捕鱼,逼真捕鱼特效,让你感受街机厅的刺激爽快
▼大三元,大四喜,一网打尽,同类炸弹,双鱼炸弹,全屏炸弹,超多街机经典玩法应有尽有
▼登录送壕礼,每日转盘转不停,金币宝箱天天开,免费金币多多,在线奖励送不停!
▼锁定、核弹、冰冻,多样道具,合理搭配捕鱼不在话下
▼BOSS种类繁多,金蟾、李逵、美人鱼、火龙、镖车等BOSS让你爆机更刺激
▼ 千炮万炮由你来定!达人陪你一起来捕鱼,尽享捕鱼热闹氛围

【游戏介绍】
电玩街机捕鱼(Fishing Joy,Fish,Catch fish,shot fish,Fishing,slot fish)是一款深海捕鱼游戏。玩家在游戏中用渔网可以捕捉到多达30种的美丽鱼类,当您成功捕获时,鱼儿会化为数不尽的金币滚滚而来。这将是一次新奇有趣的海洋寻宝之旅!,

1:操作间单、金币滚滚, 游戏中有不同的鱼群, 回报的金币数也不尽相同。只要对准萤幕上的鱼群点击, 就会发射出渔网捕捉鱼, 玩家将体验到前所未有的爽快感。

2:前所未有的独创攻击, 多级渔网,超多的VIP特殊炮台, 让捕鱼更加容易。 ,

3:随机畅游世界四大洋,畅游海底奇丽世界,细腻的3D画面让您体验唯美的海底风情。

4:独特的技能设计,加速技能、狂暴技能、锁定技能、冰冻技能、召唤技能、炸弹技能任意搭配使用,合理的搭配可以更容易捕获目标鱼类。

5:游戏中独特设计了好多小玩法:水浒传、西游记、水果机、百人牛牛、连庄牛牛、斗地主、消消乐等任挑选。
[Game Features]
▼ blasting machine super cool experience, perfect engraved arcade fishing, fishing realistic special effects, so that you feel refreshed arcade stimulus
▼ Big Three, Luckiest Man, a clean sweep, similar bomb, bomb Pisces, full-screen bombs, super multi-arcade classic play everything
▼ login trench send gift, daily non-stop turn the dial, gold chest open every day, a lot of gold coins for free, online rewards send non-stop!
▼ locked bomb, frozen, diverse props, not to mention fishing with a reasonable
▼ BOSS variety, toad, Li Kui, mermaid, dragon, etc. BOSS Biaoche make you more exciting blasting machine
▼ one thousand guns 10000 cannons to you to decide! Up to accompany you together fishing, enjoy the lively atmosphere of fishing

【game introduction】
Games arcade fishing (Fishing Joy, Fish, Catch fish, shot fish, Fishing, slot fish) is a deep-sea fishing game. Players can capture using nets up to 30 kinds of beautiful fish, when you successfully captured, the fish will be translated into countless coins rolling. This will be a fun new marine treasure hunt!,

1: room operation unit, gold rolling, the game has a different fish, gold coins are not the same in return. As long as the fish is aligned screen clicks, it will emit nets catch fish, players will experience an unprecedented refreshment.

2: Original unprecedented attack, multi-level nets, over many VIP special fort, make fishing easier. ,

3: Random world tour four oceans, swim underwater strange and beautiful world, delicate 3D screen allows you to experience the beautiful underwater style.

4: Unique design skills, speed skills, fury, locking skills, frozen skills, summon skills, skills to use any combination of bombs, a reasonable mix makes it easier to capture the target fish.

5: The unique design of the game a lot of small play: Outlaws of the Marsh, Journey to the West, fruit machine, a hundred beef, even the village beef, Landlords, Diminshing any other music selection.
1:修复游戏闪退的问题
2:优化游戏,提升游戏流畅度
3:优化游戏内核,降低手机性能消耗

FAQ Download

电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯 có an toàn không?

Game 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 电玩街机捕鱼_联网竞技的千炮捕鱼达人手游单机关卡无限闯

Дурак Новый

Дурак Новый 6.87

Version 6.87

Developer

Uploaded 2020-04-15

Filesize 75.4 MB

Slots Island : Slot Machine Games 1.3.3255 APK Android

Slots Island : Slot Machine Games 1.3.3255

Version 1.3.3255

Developer

Uploaded 2019-01-05

Filesize 62.9 MB

Poker Tycoon – Texas Hold’em Poker Casino Game

Poker Tycoon - Texas Hold'em Poker Casino Game 1.0.24

Version 1.0.24

Developer

Uploaded 2020-08-27

Filesize 61.7 MB

Burraco e Pinelle Online

Burraco e Pinelle Online 3.70

Version 3.70

Developer

Uploaded 2020-05-30

Filesize 57.8 MB