App Name 撲克●吹牛 v1.3.8
Genre Card, Games
Size9.3 MB
Latest Version1.3.8
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-07-30
Rating
Installs10,000+

Description of 撲克●吹牛

撲克●吹牛 APK

 

Game bài đổi thưởng撲克●吹牛 APK

 

Giới thiệu 撲克●吹牛

 
【撲克●吹牛】是一款有趣的撲克牌【比運氣、比判斷力】遊戲,
中文又稱之為【大話牌】,
英文稱之為 Poker Card Boast,
誰最先把手上牌丟完,誰就是贏家。

而且,透過排行榜,可以查看您在全球世界的分數排名喔。

遊戲特色 :
- 由你自己新建紙牌圖案。
- 提供 21 種紙牌圖案、18 種紙牌花色、17 種數字樣式。
- 紙牌圖案、花色、數字樣式、動畫、背景 隨意搭配。
- 可以用分數解鎖紙牌圖案、花色。
- 點擊玩家,可以自訂玩家的圖案與名稱。

遊戲規則 :
- 首先,每位玩家先將手中有【四張相同數字的牌】丟棄掉。
- 首局,由開局者先開始丟牌。
- 下局,由贏家開始丟牌。
- 丟牌玩家可以說出正確數字,也可以謊報數字,下一位玩家則有【加牌 / 抓牌】二種選擇,
若【加牌】,則只能與上一位丟牌玩家說出相同數字的牌;
若【抓牌】,但丟牌玩家沒說謊,則桌上所有牌由【抓牌玩家】收下,且下一輪繼續由【丟牌玩家】出牌;
若【抓牌】,但丟牌玩家卻說謊,則桌上所有牌由【丟牌玩家】收下,且下一輪由【抓牌玩家】出牌;
- 最後,誰先把手上的牌全丟完,誰就是贏家。
[Poker] ● bragging is an interesting poker [than luck than judgment] game,
Chinese also known as [brand] lying,
English called Poker Card Boast,
Who threw the first complete handle on the card, who is the winner.
 
Moreover, through the list, you can see your score in the global ranking Oh world.
 
The game features:
– Create your own card design.
– providing a pattern of 21 kinds of cards, 18 kinds of color cards, 17 kinds of digital patterns.
– Solitaire pattern, color, digital style, animation, background mix and match.
– You can use the score card unlock pattern, color.
– Click on the player, the player can customize the name of the pattern.
 
game rules :
– First of all, each player first four hands have the same number of [brand] discarded.
– The first game, first start by the beginning who lost card.
– Under innings, the brand began to lose winner.
– Players can lose a license to say the correct number, you can also lied about numbers, the next player there [plus brand / brand] arrested two choices,
   If the card [plus], only the player on a lost card to say the same number of cards;
   If caught [brand], but lost card players did not lie, then all the cards on the table by the players draw cards [] accept and continue to the next round of the cards by the players] [lost card;
   If caught [brand], but lost card players was lying, then all the cards on the table by the players] accept [lost card, and the next round by the player to draw cards [cards];
– Finally, who lost the first hand of cards full finished, who is the winner.
● 設定:【背景】增加 3 個選項。
● 選單:增加【重整新局對話框】顯示設定。
● 修正【首次設定背景透明度,卻沒有效果】問題。
● 修正一些錯誤與問題。

 

Download APK

 
 
Tải APK (9.3 MB)

FAQ Download

撲克●吹牛 có an toàn không?

Game 撲克●吹牛 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 撲克●吹牛 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 撲克●吹牛 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 撲克●吹牛

Mango Capsa Banting – Big2

Mango Capsa Banting - Big2 1.7.1.4

Version 1.7.1.4

Developer

Uploaded 2020-06-03

Filesize 45.6 MB

Buraco ZingPlay – Jogo de Cartas

Buraco ZingPlay - Jogo de Cartas 19

Version 19

Developer

Uploaded 2020-07-06

Filesize 42.7 MB

Fa88 – Game Siêu Hay  – Chiến Binh Bài Trò

Fa88 - Game Siêu Hay - Chiến Binh Bài Trò 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-08-21

Filesize 19.3 MB

Texas Poker Việt Nam

Texas Poker Việt Nam 5.9.2

Version 5.9.2

Developer

Uploaded 2020-07-29

Filesize 72.5 MB

Multi-Language Chinese Chess

Multi-Language Chinese Chess 2.0

Version 2.0

Developer

Uploaded 2020-06-10

Filesize 21.2 MB

4Play – Tiến Lên Miền Nam Online APK

4Play - Tiến Lên Miền Nam Online 302.1

Version 302.1

Developer

Uploaded 2020-03-23

Filesize 68.2 MB

Cat Te Sac Te 1.06 APK Android

Cat Te Sac Te 1.06

Version 1.06

Developer

Uploaded 2018-10-01

Filesize 6.1 MB

Tien len – Tiến lên – Tien len mien nam APK

Tien len - Tiến lên - Tien len mien nam 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-03-23

Filesize 8.6 MB

Tien Len Offline Xu – Tiến Lên – Danh Bai TL 2018 2.0.1 APK Android

Tien Len Offline Xu - Tiến Lên - Danh Bai TL 2018 2.0.1

Version 2.0.1

Developer

Uploaded 2018-10-28

Filesize 9.4 MB