App Name 大赢家拼三张-炸金花 v1.8.14
Genre Casino, Games
Size60.5 MB
Latest Version1.8.14
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-04-27
Rating
Installs50,000+

Description of 大赢家拼三张-炸金花

大赢家拼三张-炸金花 APK

 

Game bài đổi thưởng大赢家拼三张-炸金花 APK

 

Giới thiệu 大赢家拼三张-炸金花

“大赢家拼三张-炸金花”是一款包含炸金花 斗地主 牛牛 龙虎斗 水果机 拉霸 大转盘等轻博彩棋牌游戏集合的APP。

炸金花牌型概率分析
1、52张牌中任意抽三张,排列组合有52*51*50/3*2*1=22100种
2、豹子有 13*4=52种,出现概率0.24%;
3、金顺有 (13-1)*4=48种,出现概率0.22%;
4、金花有 4*(13*12*11/6-12)=1096种,出现概率4.96%;
5、顺子有 (4*4*4-4)*12=720种,出现概率3.26%;
6、对子有 4*3/2*12*4*13=3744种,出现概率16.94%;
7、散牌和特殊有22100-52-48-1096-720-3744=16440种,出现概率73.49%;
通过上边的分析是不是明白了许多呢。说是运气,但貌似看到了科学的影子。到底是跟呢?还是弃?这些靠你决定了。

牌型介绍
豹子:三张点相同的牌,AAA、222。
同花顺:花色相同的顺子,黑桃456、红桃789。
金花:花色相同,非顺子,黑桃368,方片945。
顺子:花色不同的顺子,黑桃5红桃6方片7。
对子:两张点相同的牌,223,334。
散牌:三张牌不组成任何类型的牌。
特殊:花色不同的235。

胜负判定
a. 豹子>顺金>金花>顺子>对子>单张。
b. 当豹子存在时,“花色不同235”>“豹子”。
c. AKQ >KQJ>…234>A23。单牌大小:A>K>Q…..>2。
d. 对子的情况,先比对,再比单。
e. 全部为单张时,由最大的单张开始依次分别比较。
f. 比牌牌型等大,先开为负。

除了炸金花(扎金花),还有老虎机(水果机拉霸)、斗牛(百人牛牛)、龙虎斗(百家乐)、大转盘(俄罗斯轮盘)等新鲜刺激的玩法,每一款游戏都精彩绝伦赶紧来玩玩看吧!

皇冠品质游戏,金牛,福建斗牛,金花牛,潮汕棋牌,温州鬥牛,澳门逗牛,豆牛,妞妞,扑克,牌九,拼十,中国风,残局破解,華人拼五张,财富轮盘,幸运转盘,天天,欢喜,私密房,自建房,俱乐部,免费,指尖快乐尽在你的掌握!
“Big Winner Fights Three Cards-Fried Golden Flower” is an APP that contains a collection of light gambling chess and card games such as Fried Golden Flower, Landlord, Bull Bull, Dragon Tiger Fighting, Fruit Machine, Slot Machine, Big Turntable, etc.

Probability Analysis of Golden Flower Brand
1, any three out of 52 cards, there are 52*51*50/3*2*1=22100 kinds of permutations and combinations
2, there are 13*4=52 kinds of leopards, and the probability of appearance is 0.24%;
3, Jinshun has (13-1)*4=48 kinds, the probability of occurrence is 0.22%;
4. There are 4*(13*12*11/6-12)=1096 kinds of golden flowers, with a probability of 4.96%;
5. There are (4*4*4-4)*12=720 kinds of straights, with a probability of 3.26%;
6. ​​There are 4*3/2*12*4*13=3744 kinds of pairs, and the probability of occurrence is 16.94%;
7. There are 22100-52-48-1096-720-3744=16440 kinds of scattered cards and special cards, and the appearance probability is 73.49%;
Did you understand a lot through the above analysis? Said it was luck, but seemed to see the shadow of science. What the hell is it? Still abandoned? It’s up to you to decide.

Card type introduction
Leopard: Three cards with the same point, AAA and 222.
Straight Flush: Straight in the same suit, 456 spades and 789 hearts.
Golden Flower: Same suit, non-straight, 368 spades, 945 squares.
Straight: A straight with different colors, 5 spades, 6 hearts and 7 squares.
Pair: Two cards with the same point, 223,334.
Loose cards: Three cards do not form any type of cards.
Special: 235 in different colors.

Win or lose
a. Leopard>Shunjin>Golden Flower>Shunzi>Pair>Single.
b. When the leopard exists, “different color 235”> “leopard”.
c. AKQ >KQJ>…234>A23. Single card size: A>K>Q…..>2.
d. In the case of pairs, compare first, then compare single.
e. When all the sheets are single, start from the largest single sheet and compare them in turn.
f. If it is bigger than the card type, it will be negative if it is opened first.

In addition to fried golden flowers (Zhajinhua), there are also fresh and exciting gameplays such as slot machines (fruit machine slot machines), bullfighting (hundreds of bulls), dragons and tigers (baccarat), and big turntables (Russian roulette). All the games are wonderful, come and have a look!

Crown quality games, Golden Bull, Fujian Bullfighting, Golden Bullfighting, Chaoshan Chess, Wenzhou Bullfighting, Macau Funny Bull, Douniu, Niuniu, Poker, Pai Gow, Fighting Ten, Chinese Style, Endgame Cracking, Chinese Fighting Five Cards, Fortune Roulette, Lucky wheel, every day, joy, private room, self-built house, club, free, happiness at your fingertips!
修正已知BUG

 

Download APK

Tải APK (60.5 MB)

FAQ Download

大赢家拼三张-炸金花 có an toàn không?

Game 大赢家拼三张-炸金花 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 大赢家拼三张-炸金花 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 大赢家拼三张-炸金花 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 大赢家拼三张-炸金花

Scala 40 – Giochi di carte Gratis 2021

Scala 40 - Giochi di carte Gratis 2021 1.1.1

Version 1.1.1

Developer

Uploaded 2021-06-24

Filesize 15.6 MB

Bonclub vip game

Bonclub vip game 1.0.1

Version 1.0.1

Developer

Uploaded 2020-06-01

Filesize 91.7 MB

Scanner Hack

Scanner Hack 0.3

Version 0.3

Developer

Uploaded 2020-11-16

Filesize 22.6 MB

Three Kingdoms: Global War

Three Kingdoms: Global War 1.2.3

Version 1.2.3

Developer

Uploaded 2020-07-11

Filesize 157.8 MB