App Name იაპონური ჯოკერი v1.1
Genre Card, Games
Size2.3 MB
Latest Version1.1
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-01-12
Rating
Installs1,000+

Description of იაპონური ჯოკერი

იაპონური ჯოკერი APK

 

Game bài đổi thưởngიაპონური ჯოკერი APK

 

Giới thiệu იაპონური ჯოკერი

 
წარმოგიდგენთ პოპულარული თამაშის, იაპონური ჯოკერის ონლაინ ვერსიას რომელშიც შეგიძლით ეთამაშოთ როგორც მეგობრებს ასევე თამაშის სხვა მომხმარებლებს.

*** თამაშის წესები ***
■ თავდაპირველად მოთამაშეებს ურიგდებათ 3-3 კარტი და ერთერთი მოთამაშე აცხადებს კოზირს. მოთამაშე, რომელიც აცხადებს კოზირს, ასევე იწყებს თამაშს, მას შემდეგ რაც ყველა კარტი დარიგდება.

■ კოზირი ირჩევა ხუთი შესაძლო ვარიანტიდან (ჯვარი, ყვავი, აგური, გული, “ბეზი” (კოზირის გარეშე)) კოზირის არჩევის შემდეგ მოთამაშეებს ურიგდებათ დამატებით 15-15 კარტი, რომელთაგან ხუთი უჭირავთ ხელში, 10 დევს მაგიდაზე. მაგიდაზე დადებული კარტებიდან 5 ამოტრიალებულია და ჩანს, ხოლო 5 დამალულია.

■ მაგიდაზე დადებული კარტების ჩასვლა შეიძლება მხოლოდ პირველი კარტის ჩასვლის შემდეგ.

■ თითოეულ თამაშში მოგებული ქულა არის მოთამაშეებს შორის კარტების წყვილების სხვაობა. მაგ.: თუ ერთმა მოთამაშემ წაიღო 11 წყვილი კარტი, ხოლო მეორე მოთამაშემ წაიღო 7 წყვილი კარტი, პირველ მოთამაშეს ერიცხება 4 ქულა.

*** კარტების სიძლიერე და უპირატესობები ***
თამაშში უმაღლესი კარტები არის 2 ცალი ჯოკერი. ჯოკერს შეუძლია გაჭრას ნებისმიერი კარტი (მეორე ჯოკერის ჩათვლით). ასევე, ჯოკრით შეიძლება ნებისმიერი მასტის უმაღლესი კარტის მოთხოვნა. მეორე მოთამაშე იძულებულია დაემორჩილოს მოთხოვნას ან თვითონაც ჩამოვიდეს ჯოკერს. თუ მოთხოვნილი მასტი არ არის კოზირი, ხოლო მეორე მოთამაშეს არ ყავს ამ მასტის კარტი, მაგრამ ყავს კოზირი, მაშინ მეორე მოთამაშე ვალდებულია ჩამოვიდეს კოზირს და ის ჭრის ჯოკერს. იმ შემთხვევაში, თუ კოზირი არ არის გამოცხადებული (ანუ გამოცხადებულია „ბეზი“), ნებისმიერი კარტის გაჭრა შეიძლება მხოლოდ იმავე მასტის უფრო მაღალი კარტით, ან ჯოკრით.
Introducing the online version of the popular game, Japanese Joker, in which you can play with friends as well as other users of the game.

*** Rules of the game ***
3 Initially players are dealt 3-3 cards and one of the players announces a trump card. The player who announces the trump also starts the game after all the cards have been dealt.

■ The trump card is selected from five possible options (cross, spade, brick, heart, “meringue” (without trump card)) After choosing the trump card, players are dealt an additional 15-15 cards, five of which are held in hand, 10 lying on the table. 5 of the cards on the table are flipped and visible, while 5 are hidden.

ტების Cards placed on the table can be entered only after the first card is placed.

. The point won in each game is the difference in the pairs of cards between the players. For example, if one player takes 11 pairs of cards and the other player takes 7 pairs of cards, the first player gets 4 points.

*** Strengths and Advantages of Cards ***
The highest cards in the game are the 2 pieces of the Joker. The Joker can cut any card (including the other Joker). Also, the Joker can request the highest card of any suit. The second player is forced to obey the request or even arrive at the Joker himself. If the requested suit is not a trump card and the other player does not have a card of that suit but has a trump card, then the other player is obliged to come to the trump card and he cuts the joker. Unless a trump card is declared (ie declared a “bezel”), any card can only be dealt with a higher card of the same suit, or a joker.

 

Download APK

 
 
Tải APK (2.3 MB)

FAQ Download

იაპონური ჯოკერი có an toàn không?

Game იაპონური ჯოკერი bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK იაპონური ჯოკერი là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: იაპონური ჯოკერი Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of იაპონური ჯოკერი

Mega Jackpot Volcano Casino

Mega Jackpot Volcano Casino 4.0

Version 4.0

Developer

Uploaded 2021-08-08

Filesize 39.2 MB

ジョーカー〜ギャングロード〜【マンガRPG】

ジョーカー〜ギャングロード〜【マンガRPG】 6.8.2

Version 6.8.2

Developer

Uploaded 2020-08-11

Filesize 64.3 MB

Solitaire TriPeaks: Solitaire Card Game

Solitaire TriPeaks: Solitaire Card Game 7

Version 7

Developer

Uploaded 2021-06-24

Filesize 90.6 MB

Siêu Nổ Club

Siêu Nổ Club 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2021-06-28

Filesize 26.0 MB